099-7105575
Pak Chong,Nakhon Ratchasima
koratestate360@gmail.com

About us

Our company

www.koratestate.com เว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับความต้องการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ในเขตพื้นที่อำเภอปากช่อง เขาใหญ่ มวกเหล็กและจังหวัดนครราชสีมาที่สูงขึ้นเป็นลำดับ. เราเริ่มดำเนินธุรกิจในปี 2560 ด้วยการจดทะเบียนและบริหารงานในรูปแบบบริษัทที่ถูกต้องตามกฏหมาย รองรับปริมาณความต้องการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทได้อย่างไม่จำกัด.

Our Vision

เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็น PropTech Startup (สตาร์ทอัพด้านอสังหาริมทรัพย์) ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจน. อีกทั้งในระยะเวลา 5 ปี เรามีแผนงานที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อเพิ่มพื้นที่การให้บริการในเขตเป้าหมายอื่นๆ อาทิเช่น พื้นที่ชายฝั่งทะเล หรือเขตจังหวัดภาคเหนือ เป็นต้น

Testimonials

ขั้นตอนการเสนอขายที่ดิน

  1. ผู้สนใจฝากขายที่ดินกับ Koratestate ต้องลงทะเบียน สมัครสมาชิก
  2. เมื่อเป็นสมาชิกแล้วจึงสามารถฝากขายที่ดินกับเราได้
  3. ตรวจสอบสถานะที่ดินที่ฝากขายตามแบบฟอร์มที่ระบุวันที่ส่งข้อมูล

เครือข่าย

%d bloggers like this: